บริการวิชาการชุมชน


การออกบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

ออกให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 

  • การให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ 
  • การเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 
  • การบริการคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้ม ให้ความรู้ และคำปรึกษาทางกายภาพบำบัด

ครั้งที่ วันที่ ​สถานที่​อำเภอ/จังหวัด​แผนที่
1 17 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลสันโป่งแม่ริม เชียงใหม่ดูเส้นทาง

ลงทะเบียน

2 9 มีนาคม 2567 โรงเรียนดอยหล่อวิทยา​ดอยหล่อ เชียงใหม่ดูเส้นทาง
​3 11 พฤษภาคม 2567​​ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า​​ สันป่าตอง เชียงใหม่ดูเส้นทาง
​4 25 พฤษภาคม 2567​​ วัดสันป่าตองสันป่าตอง เชียงใหม่ดูเส้นทาง
​5​​ 15 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน​เมือง ลำพูนดูเส้นทาง
​6 6 กรกฎาคม 2567เทศบาลตำบลศรีบัวบาน​​เมือง ลำพูนดูเส้นทาง
​7 27 กรกฎาคม 2567เทศบาลตำบลเมืองเลน สันทราย เชียงใหม่ดูเส้นทาง
​8​ 12 สิงหาคม 2567​ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​​เมือง เชียงใหม่ดูเส้นทาง


การออกบริการวิชาการชุมชนภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ประจำปี 2567

ออกให้บริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ และคำปรึกษาทางกายภาพกับประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน


ครั้งที่ วันที่ กิจกรรม​สถานที่​แผนที่
1 12 กุมภาพันธ์ 2567 งานวันสัปดาห์กายภาพบำบัด "กายภาพเพื่อสุขภาพสูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม" ร่วมกับ สภากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ดูเส้นทาง
2 18 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการสิงห์อาสา ร่วมกับ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี บริษัทสิงห์คอเปอเรชั่น บุญรอดบริวเวอรี่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ดูเส้นทาง
​3 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 แพทย์น้ำเงินขาวช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 28 ร่วมกับมูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย​​ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ต. ห้วยผา อ. เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบ้านแม่ตะละ ต. แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ดูเส้นทาง