บริการวิชาการชุมชน


การออกบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ออกให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 

  • การให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ 
  • การเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 
  • การบริการให้ความรู้และคำปรึกษาทางกายภาพบำบัด

ครั้งที่ วันที่ ​สถานที่​อำเภอ/จังหวัด​แผนที่
1 25 กุมภาพันธ์ 2566 ​​อบต.แม่ก๊า​สันป่าตอง เชียงใหม่่ดูเส้นทาง
211 มีนาคม 2566​อบต.ดอยหล่อ​ดอยหล่อ เชียงใหม่ดูเส้นทาง
​3​12 มีนาคม 2566​​อบต.ดอยหล่อ​​ดอยหล่อ เชียงใหม่ดูเส้นทาง
​4​13 พฤษภาคม 2566​​เทศบาลตำบลสันโป่งแม่ริม เชียงใหม่ดูเส้นทาง
​5​​27 พฤษภาคม 2566​​เทศบาลตำบลศรีบัวบาน​เมือง ลำพูนดูเส้นทาง
​6​​10 มิถุนายน 2566​เทศบาลตำบลป่าสัก​เมือง ลำพูนดูเส้นทาง
​7​24 มิถุนายน 2566​คณะเทคนิคการแพทย์​เมือง เชียงใหม่ดูเส้นทาง