บริการวิชาการชุมชน

การออกบริการวิชาการ ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ออกให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน&...
689 Hits

งานประชุมวิชาการ/อบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567  ภาควิชากายถาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Title International/National ​D...
1129 Hits