งานประชุมวิชาการ/อบรมเชิงปฏิบัติการ


โครงการประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567 

ภาควิชากายถาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Title International/National ​Date/Location
ทักษะการตั้งคำถามและการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการเรียนรู้ และบทบาทกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) กลุ่มโรคกระดูกสะโพกหัก (fragility hip fracture)  National

**สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงาน (CI) ของนักศึกษากายภาพบำบัด มช.**

Code: 2618
PTCEU = 7.75

​4 และ 29 May 2024

Online : ZOOM 

​การดูแลทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก (hip fracture) ในระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care)
National

Code: 2597
PTCEU = 21
​29 - 31 May 2024

On-site : the Department of Physical Therapy, Chiang Mai University

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ภาควิชากายภาพบำบัด มช.
Theme : "Moving forward to better health and well-being"

Subtheme 1 : Chest
Subtheme 2 : Exercise
Subtheme 3 : Sport
Subtheme 4 : IMC
​National

**ติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนได้เร็วๆ นี้**

Code: อยู่ระหว่างดำเนินการ
PTCEU = อยู่ระหว่างดำเนินการ

​​​13 - 15 November 2024

On-site : Centara Riverside Hotel Chiang Mai 

**โดยรวมบัตรเข้าร่วมกิจกรรม Gala Dinner (งานคืนสู่เหย้า)​ ในวันที่ 14 พ.ย. 67 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป เรียบร้อยแล้ว**


Details


​ทักษะการตั้งคำถามและการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการเรียนรู้ และบทบาทกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) กลุ่มโรคกระดูกสะโพกหัก (fragility hip fracture)


Registration fee:

**สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงาน (CI) ของนักศึกษากายภาพบำบัด มช.**

For online

  • ไม่มีค่าลงทะเบียน
  • จำกัดสิทธิ์ โรงพยาบาลละ 2 คน

​การดูแลทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก (hip fracture) ในระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care)


Registration fee:

สำหรับนักกายภาพบำบัดที่สนใจทั่วประเทศ

  • By 31 March 2024 = 4,200 Baht​
  • After 31 March 2024 = 5,000 Baht

สำหรับอาจารย์ CI ของมช. ปี 2564 - 2566

  • By 31 March 2024 = 3,500 Baht​
  • After 31 March 2024 = 4,200 Baht

การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีภาควิชากายภาพบำบัด มช.
Theme : "Moving forward to better health and well-being"

Subtheme 1 : Chest
Subtheme 2 : Exercise
Subtheme 3 : Sport
Subtheme 4 : IMC


Registration fee:

  • ติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนได้เร็ว ๆ นี้