งานประชุมวิชาการ/อบรมเชิงปฏิบัติการ


โครงการประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566 

ภาควิชากายถาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Title International/National ​Date/Location
Business Strategies and Entrepreneurial Skills for Health Services & Physical Therapy in Next-Normal Era National

Code: 2072
PTCEU = 12

​4 - 5 April 2023

Online : ZOOM 

​Management of cervical disorders: Assessment to recovery รุ่นที่ 4
National

Code: 2071
PTCEU = 20.5
​8 - 10 May 2023

On-site : the Department of Physical Therapy, Chiang Mai University

Current concept of rotator cuff tendinopathy และทักษะการสอนทางคลินิก: จิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะสำคัญสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก
​National

** รับเฉพาะ PT รพ.ในเครือข่ายของภาควิชากายภาพบำบัดมช. และเครือข่ายสุขภาพเขต 1 **

Code: อยู่ระหว่างดำเนินการ
PTCEU = อยู่ระหว่างดำเนินการ

​​​18 - 19 August 2023

Online : ZOOM

​Current Trends in Physical Therapy and Multidisciplinary Approaches for Children with Cerebral Palsy​National

Code: อยู่ระหว่างดำเนินการ
PTCEU = อยู่ระหว่างดำเนินการ

​11 - 12 October 2023

Online : ZOOM
​The 13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation (2023 PPCR)

Theme: Health and Well-being Beyond the Era of New Normal

​International

PTCEU = 12
​​23 - 24 November 2023

On-site : The Empress International Convention Center, Chang Klan Road, Chiang Mai, Thailand

Online : ZOOM


Details


​The 13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation (2023 PPCR)​​
Theme: Health and Well-being Beyond the Era of New Normal


Registration fee:

For on-site

 • General​ = 8,500 Baht / 250​ USD
 • Student​ = 5,500 Baht / 160​ USD


For online

 • General​ = 6,500 Baht / 190​ USD
 • Student​ = 4,200 Baht / 125​ USD​

Current Trends in Physical Therapy and Multidisciplinary Approaches for Children with Cerebral Palsy​


Registration fee:

 • 2,000 Baht​

Current concept of rotator cuff tendinopathy และทักษะการสอนทางคลินิก: จิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะสำคัญสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก​​


Registration fee:

 • ไม่มีค่าลงทะเบียน

Management of cervical disorders: Assessment to recovery รุ่นที่ 4


Registration fee:

 • By 31 March 2023  = 4,500 Baht
 • After 31 March 2023 = 5,500 Baht
 • Postgraduate Student = 2,000 Baht


Business Strategies and Entrepreneurial Skills for Health Services & Physical Therapy in Next-Normal Era (กลยุทธ์ธุรกิจและทักษะผู้ประกอบการบริการสุขภาพและกายภาพบำบัดในยุคก้าวสู่วิถีชีวิตถัดไป)


Registration fee:

 • Physical therapy/General public = 2,000 Baht
 • Student = 700 Baht