สาระน่ารู้ทางกายภาพบำบัด

สาระน่ารู้ทางกายภาพบำบัด

Live PROMT Channel ตอน ปวดคอ ..ใช่ที่คอ

วิทยากรโดย รศ.ดร.กภ.สุรีพร อุทัยคุปต์

ปวดคอ อาจเป็นมากกว่าที่เราคิด 
มารู้ทันสาเหตุและอาการปวดคอกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกคอ และเรื่องที่นักกายภาพบำบัดไม่ควรพลาด!!
ใน Live PROMT Channel ตอน ปวดคอ ..ใช่ที่คอ 

วิทยากรโดย.. รศ.ดร.กภ.สุรีพร อุทัยคุปต์ 
ดำเนินรายการโดย.. ผศ.ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม