กำหนดการฝึกซ้อมและรับขวัญบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

 รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55