หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) - ทุนการศึกษา

PrevNext
หน้าที่ 4 จาก 4

ทุนการศึกษา

SOURCES Grant (THB)Apply Announcement
Graduate school, Chiang Mai University
VISIT PAGE >
CMU Presidential Scholarship ​ - Tuition fee: 50,000 to 200,000
  - Living Allowance: 12,000/month
  - Settlement Allowance: 6,000 on arrival
  - Health insurance: 3,000/yr
  - Books and Stationery: 3,000/sem
  - Thesis Publication Allowance: 6,000
  - Air Fare/other travel expenses: 15,000/trip
​ - Tuition fee: 50,000 to 200,000
  - Living Allowance: 12,000/month
  - Settlement Allowance: 6,000 on arrival
  - Health insurance: 3,000/yr
  - Books and Stationery: 3,000/sem
  - Thesis Publication Allowance: 6,000
  - Air Fare/other travel expenses: 15,000/trip
TA/RA Scholarship ​​9,000/month for 2 years ​ 
IS/Thesis/Dissertation Scholarship

- Ph.D. based master's degree

- Ph.D. based bachelor's degree

- Master degree-Thesis based

- Master degree-Coursework+Thesis  based50,000


75,000


30,000


10,000
​2 rounds: before 31 Mar and before 20 Aug​July/ Mid Sept
Other academic activities
- Oral/poster 
presentation

- Financial support for publication- Short course of training10,000 (abroad)
5,000 (domestics) 

1,000 (national level)
1,500 (national level+IF)
2,000 (international level)
2,500 (international level+Scopus)
3,000 (international level+IF) 

10,000 (abroad)  
Faculty of Associated Medical SciencesIS/Thesis/Dissertation Scholarship
- Ph.D. based master's degree
- Ph.D. based bachelor's degree
- Master degree- Thesis based
- Master degree - Coursework+
Thesis based
- Master degree- IS


45,000

55,000

40,000

30,000


10,000  
International student- Master degree program

- PhD degree program
​Advisor must submit proposal to the research unit

Not exceed 120,000


Not exceed 150,000

​Once a year
Research Scholarships

- Master degree program
- PhD degree program


30,000

45,000


PrevNext